ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ LOCUS MEDICUS AIE

Διεύθυνση: 
Σ. ΣΛΗΜΑΝ 4, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 11526
Τηλέφωνο: 
210-6981332, 210-6981335, FAX: 210-6996870
Τμήμα: 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ