1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διεύθυνση: 
ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΥ 36 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Τηλέφωνο: 
22990 25207
Τμήμα: 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ