10 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση: 
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ236,ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 
2102463993
Τμήμα: 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ