ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διεύθυνση: 
ΤΣΟΧΑ 16-ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 
2106479450
Τμήμα: 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ